Τοποθεσία: 
Οδός Κατσιμίδη, Θεσσαλονίκη

Αναθέτης: Arcon

Σύστημα Αλουμινίου:

Συρόμενα